marzec 2023
P W Ś C P S N
« paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Pogoda na jutro

XV Rodzinny Rajd Rowerowy im. Br. Żagana – 20.10.2020

Organizatorami tegorocznego Rajdu był GOK – Zebrzydowice, PRZERZUTKA  oraz nasze Koło MZC. W Rajdzie wzięło udział 102 osoby, które pokonały dystans 20 km po trasach naszej Gminy, a także po trasie nowej ścieżki rowerowej po ” Żelaznym Szlaku”. Koło nasze poczęstowało wszystkich uczestników na półmetku słodyczami. Na zakończenie GOK przygotował ciepły posiłek oraz dla najmłodszych koszulki drobne gadżety. Koło MZC ufundowało 20 nagród rzeczowych , puchar prezesa koła  MZC dla najstarszego uczestnika, oraz puchar dla Państwa Małgorzaty i Kazimierza Holisz za promowanie naszej Gminy i Ziemi Cieszyńskiej na szlakach rowerowych naszego kraju . Puchar wójta gminy otrzymała najliczniejsza rodzina biorąca udział w rajdzie ( Państwo Żagan). Foto na stronie UG.

 

19 września 2020 – Hażlach – Walny Zjazd MZC

W tym roku Walny Zjazd MZC odbył się w Haźlachu. Przed rozpoczęciem udaliśmy się na grób śp. prof Wiktora Wawrzyczka, byłego rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz . Następnie udaliśmy się na plac , gdzie znajduje się nowo otwarty Dom Przyrodnika, przed którym została odsłonięta tablica pamiątkowa śp. profesora. Odsłonięcia dokonali , członek rodziny, wójt Gminy Hażlach  P. Grzegorz Sikorski oraz prof Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie P. Krzysztof Kozłowski. Na zjeździe zostali uhonorowani i odznaczeni członkowie naszego koła. Najwyższym odznaczeniem został uhonorowany Pan Andrzej Kondziołka – Honorowy Członek MZC,  Złote medale Macierzy Ziemi Cieszyńskiej otrzymali Państwo Aleksandra i Józef Pindur, Pani Czesława Haczek i Pani Lucyna Kondziołka. Akty uznania przyznano Pani Urszuli Skowron i Pani Urszuli Patyk.. Serdeczne gratulacje od członków naszego koła.

 

14 września – spotkanie przy grillu

Członkowie naszego Koła spotkali się w Marklowicach „Na Kępce”  na pieczeniu kiełbasy. Członkinie koła postarały się o pyszne ciasto. Mimo panujących obostrzeń i obaw co do pandemii frekwencja dopisała.

 

Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Udział przedstawicieli Koła MZCw Zebrzydowicach w niedzielę 13 września br. przy Pomniku Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Kończycach Wielkich, następnie przeniesiono się pod Tablicę Upamiętnienia w miejscu byłego Obozu Pracy w Zebrzydowicach a kulminacyjnym punktem byłą uroczystość przy nagrobku symbolicznym na cmentarzu w Zebrzydowicach.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele gmin żydowskich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy.

Koło nasze złożyło  we wszystkich tych miejscach wiązanki kwiatów i zapaliło znicz

062_t1.jpg

Skład Zarządu Koła MZC w Zebrzydowicach od kwietnia 2019 r.

Skład Zarządu koła MZC w Zebrzydowicach

 1.  Henryk Franek            –  prezes
 2.  Małgorzata Guz           – wice prezes
 3.  Helena Bartoszek        – wice prezes
 4. Urszula Skowron          – sekretarz
 5.  Wanda kowalska         – skarbnik
 6.  Joanna Stawarczyk     – członek
 7.  Aldona Kopiec              – członek
 8. Grażyna Rychły             – członek
 9. Zbigniew Żyła                – członek

Komisja rewizyjna

 1.  Ryszard Czyż                      – przewodniczący
 2.  Małgorzata Karasińska    – członek
 3. Aniela Stoś                          – czlonek

Pierwsze spotkanie macierzowców w 2020 roku

 

1.10.2019 Wycieczka MZC do Czech

W dniu 1.10.2019 nasze koło MZC udało się na wycieczkę autokarowa do Czech , żeby zwiedzi takie miejscowości jak Novy Jićin, Kunin, Bartoszyce, Nova Horka oraz Studenkę. Dzięki naszemu koledze P. Bujokowi zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc w Czechach.

046

048

049

050

054

056

055

057

058

059

061

060

063

065

066

068

069

070

 

2.04.2019. zebranie sprawozdawczo wyborcze.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TERENOWEGO KOŁA MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W ZEBRZYDOWICACH ZA  TRZY LETNI OKRES KADENCJI 2016 – 2018.  przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu p.o. prezesa Henryk Franek

W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym został wybrany zarząd     Helena Bartoszek – prezes, Małgorzata Guz – wice prezes, Henryk Franek – wice prezes, Maria wieczorek – sekretarz, Wanda Kowalska – skarbnik,  Grażyna  Rychły – członek, Zbigniew Żyła – członek

W skład komisji rewizyjnej wybrani zostali:    Ryszard Czyż  – przewodniczący,   Małgorzata Karasińska – członek    Aniela Stoś   – członek

Wybrani zostali także delegaci na Walny Zjazd ZG MZC jednakże ZG MZC dokonał zmian organizacyjnych i delegaci wybierani są co roku.      6 lutego 2018 roku Pani prezes Helena Bartoszek, złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Na spotkaniu zarządu funkcję pełniącego obowiązki prezesa przekazano kol. Henrykowi Franek. Kol. Helena Bartoszek nadal jest członkiem Zarządu.  11 kwietnia 2018 roku Pani Maria Wieczorek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza. Stanowisko to powierzono P. Joannie Stawarczyk.   W okresie od kwietnia 2016 do lutego 2018 nasze Koło liczyło 90 członków. Na koniec roku 2018 liczba ta wynosi 87, gdyż 2 członków zmarło, a jedna osoba złożyła rezygnację.   Do naszego Koła należą osoby nie tylko z Gminy Zebrzydowic ale także z innych miejscowości, takich jak : Żory, Cieszyn, Pogwizdów oraz z Offenburga

Koło nasze podjęło w dniu 16.01.2019 Uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich tych członków, którzy ukończyli 85 rok życia.

W okresie trzy letniej kadencji członkowie naszego koła spotkali się 28 razy na różnych imprezach – średnia uczestnictwa to 35,8 %  ( 6 wycieczek, 2 wystawy, 1 konkurs „Karmik dla ptaków”, spotkania z zaproszonymi gośćmi, spotkanie z poezją, 3 imprezy rowerowe, jajecznice, pieczenie kiełbasy, udział w „Wieczorach Regionalnych” wyjazdy naszych członków na różne imprezy, obchody i pogrzeby). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że niektóre imprezy organizowane były  razem z GOK-iem w Zebrzydowicach, Klubem rowerowym „Przerzutka” oraz z udziałem zespołów taneczno-muzycznych działających na terenie naszej Gminy.   Na naszych spotkaniach gościli między innymi:   Ks.Henryk Bolczyk, Ks. Prof. Józef Budniak, prof. Daniel Kadłubiec, dr. Tadeusz Kania, Jerzy Wałga, Libusza Kolkowa, Władysław Kristen, Antoni Kwiczala.

Z okazji XX lecia istnienia naszego koła w dniu 26 maja 2017 roku, Prezes Zarządu Głównego P. Marta Kawulok  uhonorowała  5 osób „Złotą odznaką MZC. Wieczorek, W. Kowalska, M. Karasińska, G. Kukuczka, R. Czyż.

Koło nasze wnioskowało w roku 2018  do Rady Gminy o przyznanie „Lauru Srebrnej Cieszynianki” Państwu Halinie i Robertowi Rybka z zespołu „Nadolzianie”, który to laur w/w otrzymali.  W naszym kole wiele osób zaangażowanych jest w prace społeczne nie tylko na terenie Gminy, ale także Powiatu. (2 osoby radni Powiatu, 2 osoby ławnicy sądu, 3 osoby członkowie Zarządu Głównego MZC, dwóch wójtów, 5 osób radni Gminy, Przewodnik turystyczny).    Członkowie naszego koła należą także do innych organizacji  między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich, Grupa „Senior 60+”, Klubu literackiego, Zespołu śpiewaczego „Zybrzydowianki”, Klubu Rowerowego „Przerzutka”.   Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim naszym członkom, gdyż bez Waszego uczestnictwa i zaangażowania w pracę koła nie można byłoby się pochwalić tym co przed chwilą odczytałem. Praca widoczna jest nie tylko na terenie naszej Gminy, ale doceniani jesteśmy jako koło o dużej ilości członków, a także stawiani jako wzór dla innych kół

Dziękuję ustępującemu zarządowi, za pomoc okazałą dla całego koła. Dziękujemy Pani dyr. GOK-u za udostępnianie nam pomieszczeń. Z tego miejsca dziękuję naszym Paniom, które osładzają nam nasze spotkania, za pyszne rurki, różne ciasta, strudle, kołocze , buchty i inne łakocie, wszystkim bez wyjątku , gdyż każdy wnosi coś co daje nam satysfakcje i radość ze wspólnych spotkań.

Na spotkaniu  obecnych było 45 członków. Na przewodniczącego zebrania wybrana została pani Czesława Haczek. Głosowanie było jawne. Wybrano 9 -cio osobowy skład Zarządu i 3 osobowy skład Komisji rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się skład Koła MZC w Zebrzydowicach przedstawia się następująco:

Henryk Franek  – prezes,   Małgorzata Guz  – wice prezes,      Helena Bartoszek  – wice prezes,      Stawarczyk  – sekretarz,    Wanda Kowalska    – skarbnik,      Aldona Kopiec  – członek,    Urszula Skowron  – członek,   Grażyna Rychły  – członek,    Zbigniew Żyła – członek

Komisja rewizyjna ;   Ryszard Czyż  – przewodniczący, Małgorzata Karasińska – członek,    Aniela Stos – członek

Na spotkaniu członkowie w ramach zabawy rozwiązywali test o   znajomości Gminy , powiatu, historii i geografii . Na 21 pytań prawie wszyscy odpowiedzieli bezbłędnie, a najlepsi otrzymali skromne upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia – obchody 100 – rocznicy napaści wojsk Czechosłowackich na Śląsk Cieszyński

 1. rocznica walk w obronie Śląska Cieszyńskiego

 

BB1_4669 - Kopia

28 stycznia w Zebrzydowicach i Kończycach Małych uczczono pamięć poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego, którzy w 1919 roku walczyli o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, włodarze i mieszkańcy Gminy Zebrzydowice, członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, a także służby mundurowe, harcerze i młodzież.

Przed uroczystą mszą świętą na mogile siedmiu nieznanych żołnierzy w Zebrzydowicach oraz pod Krzyżem majora Wojska Polskiego Cezarego Hallera w Kończycach Małych, w miejscach upamiętniających żołnierzy poległych w 1919 roku w obronie ziemi śląskiej, delegacje uczestników uroczystości złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

W kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych, w 100. rocznicę walk o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej, odprawiona została msza święta w intencji poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku. Mszę świętą, z udziałem kompani honorowej i pocztu sztandarowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, koncelebrował Kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Robert Młynarczyk, któremu towarzyszył proboszcz parafii w Kończycach Małych ks. Edward Kobiesa oraz proboszcz parafii w Zebrzydowicach ks. Marian Brańka. Ekumeniczne przesłanie do zgromadzonych podczas mszy wygłosił obecny na uroczystości Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Kończyc Małych.

Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przy współudziale Gminy Zebrzydowice, Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowice, Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach, parafii w Kończycach Małych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Kończyc Małych.

Spotkanie z Panią Halina Szotek

Schowek01

 

Na kolejne spotkanie do naszego Koła MZC w Zebrzydowicach, 16 stycznia 2019 r. poprosiliśmy Panią  Halinę Szotek.  Pani Halina Szotek jest mieszkanką Skoczowa.  Jest z wykształcenia pedagogiem i historykiem. Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie działa pod jej dyrekcją. Pani Halina siedemnaście lat temu została odznaczona Laurem „Srebrnej Cieszynianki”, natomiast w roku 2018 z rąk Burmistrza Cieszyna P, R. Macury odebrała Laur „Złotej Cieszynianki”. P. H. Szotek jest Honorowym Obywatelem Miasta Skoczowa, jest autorką licznych artykułów w prasie, a także szkiców do „Dziejów Skoczowa”. Redaktor Naczelnej Gazety Skoczowskiej. Pani Halina Szotek na spotkaniu przedstawiła nam historię ziemi cieszyńskiej, z podkreśleniem wydarzeń jakie miały miejsce 100 lat temu na naszych terenach, gdy wojska czechosłowackie napadły na nasze tereny.