Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Paź    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Pogoda na jutro

1.10.2019 Wycieczka MZC do Czech

W dniu 1.10.2019 nasze koło MZC udało się na wycieczkę autokarowa do Czech , żeby zwiedzi takie miejscowości jak Novy Jićin, Kunin, Bartoszyce, Nova Horka oraz Studenkę. Dzięki naszemu koledze P. Bujokowi zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc w Czechach.

046

048

049

050

054

056

055

057

058

059

061

060

063

065

066

068

069

070

 

2.04.2019. zebranie sprawozdawczo wyborcze.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TERENOWEGO KOŁA MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ W ZEBRZYDOWICACH ZA  TRZY LETNI OKRES KADENCJI 2016 – 2018.  przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu p.o. prezesa Henryk Franek

W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym został wybrany zarząd     Helena Bartoszek – prezes, Małgorzata Guz – wice prezes, Henryk Franek – wice prezes, Maria wieczorek – sekretarz, Wanda Kowalska – skarbnik,  Grażyna  Rychły – członek, Zbigniew Żyła – członek

W skład komisji rewizyjnej wybrani zostali:    Ryszard Czyż  – przewodniczący,   Małgorzata Karasińska – członek    Aniela Stoś   – członek

Wybrani zostali także delegaci na Walny Zjazd ZG MZC jednakże ZG MZC dokonał zmian organizacyjnych i delegaci wybierani są co roku.      6 lutego 2018 roku Pani prezes Helena Bartoszek, złożyła rezygnację z funkcji prezesa. Na spotkaniu zarządu funkcję pełniącego obowiązki prezesa przekazano kol. Henrykowi Franek. Kol. Helena Bartoszek nadal jest członkiem Zarządu.  11 kwietnia 2018 roku Pani Maria Wieczorek złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza. Stanowisko to powierzono P. Joannie Stawarczyk.   W okresie od kwietnia 2016 do lutego 2018 nasze Koło liczyło 90 członków. Na koniec roku 2018 liczba ta wynosi 87, gdyż 2 członków zmarło, a jedna osoba złożyła rezygnację.   Do naszego Koła należą osoby nie tylko z Gminy Zebrzydowic ale także z innych miejscowości, takich jak : Żory, Cieszyn, Pogwizdów oraz z Offenburga

Koło nasze podjęło w dniu 16.01.2019 Uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich tych członków, którzy ukończyli 85 rok życia.

W okresie trzy letniej kadencji członkowie naszego koła spotkali się 28 razy na różnych imprezach – średnia uczestnictwa to 35,8 %  ( 6 wycieczek, 2 wystawy, 1 konkurs „Karmik dla ptaków”, spotkania z zaproszonymi gośćmi, spotkanie z poezją, 3 imprezy rowerowe, jajecznice, pieczenie kiełbasy, udział w „Wieczorach Regionalnych” wyjazdy naszych członków na różne imprezy, obchody i pogrzeby). W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że niektóre imprezy organizowane były  razem z GOK-iem w Zebrzydowicach, Klubem rowerowym „Przerzutka” oraz z udziałem zespołów taneczno-muzycznych działających na terenie naszej Gminy.   Na naszych spotkaniach gościli między innymi:   Ks.Henryk Bolczyk, Ks. Prof. Józef Budniak, prof. Daniel Kadłubiec, dr. Tadeusz Kania, Jerzy Wałga, Libusza Kolkowa, Władysław Kristen, Antoni Kwiczala.

Z okazji XX lecia istnienia naszego koła w dniu 26 maja 2017 roku, Prezes Zarządu Głównego P. Marta Kawulok  uhonorowała  5 osób „Złotą odznaką MZC. Wieczorek, W. Kowalska, M. Karasińska, G. Kukuczka, R. Czyż.

Koło nasze wnioskowało w roku 2018  do Rady Gminy o przyznanie „Lauru Srebrnej Cieszynianki” Państwu Halinie i Robertowi Rybka z zespołu „Nadolzianie”, który to laur w/w otrzymali.  W naszym kole wiele osób zaangażowanych jest w prace społeczne nie tylko na terenie Gminy, ale także Powiatu. (2 osoby radni Powiatu, 2 osoby ławnicy sądu, 3 osoby członkowie Zarządu Głównego MZC, dwóch wójtów, 5 osób radni Gminy, Przewodnik turystyczny).    Członkowie naszego koła należą także do innych organizacji  między innymi: Koła Gospodyń Wiejskich, Grupa „Senior 60+”, Klubu literackiego, Zespołu śpiewaczego „Zybrzydowianki”, Klubu Rowerowego „Przerzutka”.   Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim naszym członkom, gdyż bez Waszego uczestnictwa i zaangażowania w pracę koła nie można byłoby się pochwalić tym co przed chwilą odczytałem. Praca widoczna jest nie tylko na terenie naszej Gminy, ale doceniani jesteśmy jako koło o dużej ilości członków, a także stawiani jako wzór dla innych kół

Dziękuję ustępującemu zarządowi, za pomoc okazałą dla całego koła. Dziękujemy Pani dyr. GOK-u za udostępnianie nam pomieszczeń. Z tego miejsca dziękuję naszym Paniom, które osładzają nam nasze spotkania, za pyszne rurki, różne ciasta, strudle, kołocze , buchty i inne łakocie, wszystkim bez wyjątku , gdyż każdy wnosi coś co daje nam satysfakcje i radość ze wspólnych spotkań.

Na spotkaniu  obecnych było 45 członków. Na przewodniczącego zebrania wybrana została pani Czesława Haczek. Głosowanie było jawne. Wybrano 9 -cio osobowy skład Zarządu i 3 osobowy skład Komisji rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się skład Koła MZC w Zebrzydowicach przedstawia się następująco:

Henryk Franek  – prezes,   Małgorzata Guz  – wice prezes,      Helena Bartoszek  – wice prezes,      Stawarczyk  – sekretarz,    Wanda Kowalska    – skarbnik,      Aldona Kopiec  – członek,    Urszula Skowron  – członek,   Grażyna Rychły  – członek,    Zbigniew Żyła – członek

Komisja rewizyjna ;   Ryszard Czyż  – przewodniczący, Małgorzata Karasińska – członek,    Aniela Stos – członek

Na spotkaniu członkowie w ramach zabawy rozwiązywali test o   znajomości Gminy , powiatu, historii i geografii . Na 21 pytań prawie wszyscy odpowiedzieli bezbłędnie, a najlepsi otrzymali skromne upominki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia – obchody 100 – rocznicy napaści wojsk Czechosłowackich na Śląsk Cieszyński

  1. rocznica walk w obronie Śląska Cieszyńskiego

 

BB1_4669 - Kopia

28 stycznia w Zebrzydowicach i Kończycach Małych uczczono pamięć poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego, którzy w 1919 roku walczyli o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, włodarze i mieszkańcy Gminy Zebrzydowice, członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Cieszyńskiego, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, a także służby mundurowe, harcerze i młodzież.

Przed uroczystą mszą świętą na mogile siedmiu nieznanych żołnierzy w Zebrzydowicach oraz pod Krzyżem majora Wojska Polskiego Cezarego Hallera w Kończycach Małych, w miejscach upamiętniających żołnierzy poległych w 1919 roku w obronie ziemi śląskiej, delegacje uczestników uroczystości złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

W kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych, w 100. rocznicę walk o kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej, odprawiona została msza święta w intencji poległych obrońców Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku. Mszę świętą, z udziałem kompani honorowej i pocztu sztandarowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, koncelebrował Kapelan Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Robert Młynarczyk, któremu towarzyszył proboszcz parafii w Kończycach Małych ks. Edward Kobiesa oraz proboszcz parafii w Zebrzydowicach ks. Marian Brańka. Ekumeniczne przesłanie do zgromadzonych podczas mszy wygłosił obecny na uroczystości Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Kończyc Małych.

Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przy współudziale Gminy Zebrzydowice, Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowice, Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach, parafii w Kończycach Małych oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Kończyc Małych.

Spotkanie z Panią Halina Szotek

Schowek01

 

Na kolejne spotkanie do naszego Koła MZC w Zebrzydowicach, 16 stycznia 2019 r. poprosiliśmy Panią  Halinę Szotek.  Pani Halina Szotek jest mieszkanką Skoczowa.  Jest z wykształcenia pedagogiem i historykiem. Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie działa pod jej dyrekcją. Pani Halina siedemnaście lat temu została odznaczona Laurem „Srebrnej Cieszynianki”, natomiast w roku 2018 z rąk Burmistrza Cieszyna P, R. Macury odebrała Laur „Złotej Cieszynianki”. P. H. Szotek jest Honorowym Obywatelem Miasta Skoczowa, jest autorką licznych artykułów w prasie, a także szkiców do „Dziejów Skoczowa”. Redaktor Naczelnej Gazety Skoczowskiej. Pani Halina Szotek na spotkaniu przedstawiła nam historię ziemi cieszyńskiej, z podkreśleniem wydarzeń jakie miały miejsce 100 lat temu na naszych terenach, gdy wojska czechosłowackie napadły na nasze tereny.

Spotkanie macierzowców 27 listopada 2018

58b9217589a510afa7ec9949bf01a8fa_wide_705x396

27 listopada 2018r.  w sali widowiskowej w Zebrzydowicach gościliśmy Pana Włodzimierza Kaca – Przewodniczącego Gminy Żydowskiej w Katowicach. Celem naszego spotkania było usłyszeć z ust P. Włodzimierza –  żyda coś czego w naszej kulturze i społeczeństwie jest mało znane. Prelegent przedstawił nam historię żydów, od początku do chwili obecnej. Podał wiele przykładów z życia rodzin żydowskich, które zamieszkiwały tereny polskie , jak również nasze tereny tj, Śląska i Ślaska Cieszyńskiego. Opowiadał o życiu codziennym , o tradycjach i kulturze żydowskiej. Dowiedzieliśmy się o świętach żydowskich i ich obchodach. Na koniec nasi członkowie zadawali pytania, które były dość szczegółowe, ale wszyscy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.  Spotkanie nasze trwało dwie godziny, a przez cały ten czas mówił tylko Pan Wł. Kac. Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze, Pan Włodzimierz zadeklarował  , że jeśli będzie chęć powtórnego spotkania to chętnie odwiedzi Zebrzydowice.

KONKURS NA NAJ …NAJ… KARMNIK DLA PTAKÓW

 

 

Dnia 26 października 2018 o godz. 16.00 Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprasza na konkurs ” Najciekawszy karmnik dla ptaków”. Spotykamy się  w GOK-u w piątek . Zapraszamy – zarząd koła MZC w Zebrzydowicach

WYSTAWA MOTYLI

 

 

DSCN9967W dniach 11 – 13 października nasze kolo MZC  zorganizowało w „Galerii nad Młynszczokiem” ciekawą wystawę motyli. Z tego miejsca chcemy bardzo podziękować Panu Antoniemu Kwiczala za to , że po raz pierwszy i to własnie u nas w Zebrzydowicach przedstawił swoje ciekawe zbiory. Nasi mieszkańcy mogli zobaczyć w 26 gablotach motyle dzienne i nocne z wszystkich kontynentów naszego globu. Przed wystawą dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy o świecie owadów. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem, nie tylko  naszych mieszkańców ale także wśród ludzi z innych miejscowości. Dziękuję wszystkim , którzy odwiedzili naszą wystawę , a także członkom naszego koła, za czas , pracę w przygotowaniu i pełnienie dyżurów podczas wystawy. W pierwszym dniu podczas wernisażu  dzięki naszym paniom mogliśmy jak zwykle zajadać się pysznymi słodkimi wypiekami.

Opr. i foto dodał Henryk F.

Wycieczka do „Pszczelego Miasteczka” i Debowca

DSCN9522

W dniu 5 września 2018 nasze koło MZC zorganizowało wycieczkę do Dzięgielowa i Dębowca. Członkowie w liczbie 21 osób, busem udali się do „Pszczelego miasteczka” prowadzonego przez Państwo Gajdacz. Na początek była kawa z ciastem, a następnie placki ziemniaczane z blachy okraszone wyrzoskami. Każdy mógł zaopatrzyć się w miód z pasieki Państwa Gajdaczów. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Dębowcu, żeby  skorzystać z tężni.

Spotkanie z historią

DSCN8536

W dniu 19 czerwca nasze koło MZC gościło Panią Libuszę Kolkową. Pani Kolkowa urodziła się na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku w Detmarowicach i do tej poru mieszka na Śląsku Cieszyńskim w Karwinie -Frysztacie. Nasza prelegentka ukończyła studia historyczne na uniwersytecie w Olomołcu. Jak nas poinformowała od początku interesowała ją historia ziemi cieszyńskiej. W ciągu 80 min przedstawiła nam dzieje naszej ziemi z uwzględnieniem takich miejscowości jak Zebrzydowice, Marklowice Górne, Marklowice Dolne i Petrowice. Wiedza, którą posiada Pani Kolkowa zainteresowała wszystkich (23 członków), obecnych na spotkaniu.Dowiedzieliśmy się, że operetka Hrabina Marica–  Irme Kalmana, ma ścisły związek z  zamkiem w miejscowości Prstna. W związku z obchodami 100 – lecia uzyskania niepodległości Pani Kolkowa jak sama powiedziała , że jest „stela”nakreśliła zarys historyczny tamtych lat. Dowiedzieliśmy się legendy o powstaniu miejscowości Orłowa i Karvina. Mimo że prelekcja była w języku czeskim, to wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali historii naszej miejscowości i okolic.

opr. i foto  kol. H.F.

 

29 maja Brenna i Górki Małe.

DSCN8423W dniu 29 maja udaliśmy się na wycieczkę do Brennej , a konkretnie stylową kolejką turystyczną do Agroturystyki”U Gazdy” Państwa Cieślarów. Na początku zostaliśmy poczęstowani pysznym ciastem i kawą. Po obejrzeniu całej zagrody skonsumowaliśmy placki ziemniaczane pieczone na blasze bez tłuszczu z wyrzoskami lub ze śmietaną. Drugim etapem naszej wycieczki była „Chata chlebowa” u Państwa Dudys. Usłyszeliśmy wiele ciekawych rzeczy o pszczołach i miodzie, a następnie każdy uczestnik miał możliwość upieczenia sobie chleba. Świeży chleb z masłem i miodem lub ze swojskim smalcem każdy spożywał z wielkim smakiem. Całą wycieczkę zorganizował i prowadził nasz kolega Bogusław Bujok. Dziękujemy mu za wiele ciekawych wiadomości o Gminie Brenna.DSCN8292 DSCN8293 DSCN8294 DSCN8295 DSCN8296 DSCN8297 DSCN8298 DSCN8299 DSCN8300 DSCN8301 DSCN8302 DSCN8304 DSCN8305 DSCN8307 DSCN8308 DSCN8309 DSCN8311 DSCN8312 DSCN8319 DSCN8320 DSCN8321 DSCN8322 DSCN8322 DSCN8323 DSCN8324 DSCN8325 DSCN8326 DSCN8327 DSCN8334 DSCN8335 DSCN8336 DSCN8341 DSCN8342 DSCN8345 DSCN8348 DSCN8349 DSCN8350 DSCN8351 DSCN8352 DSCN8353 DSCN8354 DSCN8355 DSCN8356 DSCN8357 DSCN8358 DSCN8361 DSCN8364 DSCN8367 DSCN8371 DSCN8374 DSCN8375 DSCN8376 DSCN8377 DSCN8379 DSCN8387 DSCN8393 DSCN8397 DSCN8402 DSCN8409 DSCN8419 DSCN8421 DSCN8422